BørneIntra v2.19.1

Log ind med:
Har du NemID eller en privat digital signatur, så kan du bruge NemLog-in.
Log ind med:
Du kan bruge UNI-Login, hvis dit UNI-Login brugernavn er indtastet på din profil i BørneIntra.

Indtast brugernavn og adgangskode.

For at kunne logge ind i BørneIntra skal du have et Brugernavn fra personalet i dit barns dagtilbud. Du kan først logge på den dag dit barn er startet i dagtilbuddet.

1. Indtast dit Brugernavn og brug dit personnummer (uden bindestreg) som Adgangskode.
2. Klik derefter på Log-ind knappen
3. I øverste felt taster du dit personnummer (uden bindestreg). Dernæst skal du danne en ny Adgangskode. Adgangskoden skal være minimum seks cifre (tal, specialtegn og/eller bogstaver). Den valgte kode skal tastes i sidste felt og kan herefter anvendes tillige med Brugernavnet. Kan ændres in-side BørneIntra.

Kan du ikke logge på, kan Nem-id evt. anvendes eller tal med personale i dit dagtilbud.

Alternativt kan Administrator kontaktes på mailadresse: lisa.kraul@kalundborg.dk.eller på mb. 21 57 03 33.