BørneIntra v2.18

Log ind med:
Har du NemID eller en privat digital signatur, så kan du bruge NemLog-in.
Log ind med:
Du kan bruge UNI-Login, hvis dit UNI-Login brugernavn er indtastet på din profil i BørneIntra.

Indtast brugernavn og adgangskode.

Anvend: Brugernavn og Adgangskode (Nye forældre: Brugernavn udleveres i dit dagtilbud, adgangskoden dannes særskilt af dig).

Har du problemer med at logge på i BørneIntra, kontakt personalet i dit dagtilbud.

Alternativt kan Administrator kontaktes på mailadresse: lisa.kraul@kalundborg.dk.eller på mb. 21 57 03 33.