BørneIntra v2.19

Børnegården

Børnegården har til huse på en nedlagt landejendom og er en del al Rørby Skoles landsbymodel.
Børnehaven har et stort udeareal med rige muligheder for fysisk udfoldelse.
 
Det er vigtigt for os at skabe et glad og trygt miljø, og derigennem give det enkelte barn mulighed for at udvikle selvværd, personlighed, kreativitet og fællesskabsfølelse. Vi har en dejlig atmosfære i huset. Børnene er fordelt på to stuer : ”Girafferne ” og ”Dragerne"
Aktiviteterne på stuerne foregår enten aldersopdelt eller for hele gruppen. 
Herudover er der fælles aktiviteter på kryds og tværs af stuerne.
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig pr. telefon eller e-mail.