BørneIntra v2.19.1

Velkommen i Dagplejen Område Nord

I Dagplejen i område Nord  er vi 21 dagplejere som bor fordelt i Kalundborg by og Nyrup/Raklev området-Tømmerup og Engvejskvartret. Her er tilknyttet en pædagogisk teamleder samt en dagplejepædagog.

 Vi tilbyder et hjemligt, nært og trygt miljø med få børn og én voksen. Vores hverdag tager udgangspunkt i børnenes behov, trivsel, udvikling og kompetencer. Her er omsorg, leg og læring i fokus. I det enkelte dagplejehjem er der god tid til at tage hensyn til det enkelte barn og der er tid til fordybelse.

 

Til dagligt arbejder alle med læringsaktiviteter i dagplejehjemmet hvor der er fokus på børnegruppen. Der arbejdes med sprog, sang og musik, naturen og relationerne mellem børnene for at styrke fællesskabet. Den enkelte dagplejer planlægger selv hverdagen med børnene ud fra KLAR-pædagogik og med udgangspunkt i børnenes alder og udvikling. I dagplejen er der tid og ro til at fordybe sig i aktiviteter.

 

Som forældre vil I opleve et tæt samarbejde med dagplejeren omkring jeres barns trivsel og udvikling. Vi har enkelte årlige arrangementer hvor I og bedste forældre kan deltage.

 

En gang om ugen er man i heldagslegestue. Legestuegrupperne er sammensat af 4-5 dagplejere og deres børn. Børnene afleveres typisk i legestuen og hentes der igen. Der arbejdes i små læringsgrupper på tværs af dagplejere og børn. I de små læringsgrupper sættes der fokus på temaer ud fra vores pædagogiske læreplaner.

 

Dagplejen har et tæt samarbejde med de øvrige børnehuse i område Nord. Ved ferie og sygdom gæstepasses jeres barn i en af vuggestuerne i området. Hver dagplejer og dennes dagplejebørn er tilknyttet en bestemt vuggestue. Her går vi jævnligt på besøg så vuggestuens personale kan lære jeres barn at kende. Det betyder at jeres barn altid kan komme samme kendt sted og børnene kan følges som børnegruppe.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag