BørneIntra v2.19.1

Personale info: Børnehuset Troldebo
Anette Jørgensen Frihed
Anette Jørgensen Frihed

Områdeleder

Anette Lundby Hansen
Anette Lundby Hansen

Ressourcepædagog - Alferne

Ditte Hvid Voldstedlund
Ditte Hvid Voldstedlund

Pædagog - Skovtroldene

Karen Margrethe Buskov
Karen Margrethe Buskov

Pædagog

Lene Christiansen
Lene Christiansen

Pædagogmedhjælper - Hobbitterne

Lene Kinimond Hassø
Lene Kinimond Hassø

Ressourcepæd. - Alfer/Hobbitter

Lonny Anita Sørensen
Lonny Anita Sørensen

Pædagogmedhjælper - Alferne

Malene Schneider Behrensdorff
Malene Schneider Behrensdorff

Pædagog - Alfer

Mie Høtoft Nielsen
Mie Høtoft Nielsen

Pædagogisk Teamleder

Sara Andersen
Sara Andersen

Pædagogisk assistent

Titica Chloe Pedersen
Titica Chloe Pedersen