BørneIntra v2.19.1

Personale info: Børnehuset Troldebo
Anette Lundby Hansen
Anette Lundby Hansen

Ressourcepædagog - Alferne

Claus Dueholm
Claus Dueholm

Pædagogisk teamleder

Tlf.: 29131570 (M), 59596251 (A)

E-mail: claus.dueholm@kalundborg.dk

Ditte Hvid Voldstedlund
Ditte Hvid Voldstedlund

Pædagog - Skovtroldene

Lene Christiansen
Lene Christiansen

Pædagogmedhjælper - Hobbitterne

Lene Kinimond Hassø
Lene Kinimond Hassø

Ressourcepæd. - Alfer/Hobbitter

Lonny Anita Sørensen
Lonny Anita Sørensen

Pædagogmedhjælper - Alferne

Malene Schneider Behrensdorff
Malene Schneider Behrensdorff

Pædagog - Hobbitterne

Pia Overvad Hansen
Pia Overvad Hansen

Områdeleder - Tlf. 5116 8395

Pia Aagaard
Pia Aagaard

Pædagog - Hobbitterne

Rikke Bertelsen
Rikke Bertelsen

PA-elev

Sara Andersen
Sara Andersen

Tina Møller
Tina Møller

Pædagog - Alferne