BørneIntra v2.19.1

Personale info: Børnehuset Troldebo
Anette Lundby Hansen
Anette Lundby Hansen

Ressourcepædagog - Alferne

Ditte Hvid Voldstedlund
Ditte Hvid Voldstedlund

Pædagog - Skovtroldene

Kathrine Bech
Kathrine Bech

Pædagog - Skovtroldene

Lene Christiansen
Lene Christiansen

Pædagogmedhjælper - Hobbitterne

Lene Kinimond Hassø
Lene Kinimond Hassø

Ressourcepæd. - Alfer/Hobbitter

Lonny Anita Sørensen
Lonny Anita Sørensen

Pædagogmedhjælper - Alferne

Majbritt Nielsen
Majbritt Nielsen

Pædagogmedhjælper - Skovtroldene

Malene Schneider Behrensdorff
Malene Schneider Behrensdorff

Pædagog - Hobbitterne

Pia Overvad Hansen
Pia Overvad Hansen

Områdeleder - Tlf. 5116 8395

Pia Aagaard
Pia Aagaard

Pædagog - Hobbitterne

Sara Andersen
Sara Andersen

Tina Møller
Tina Møller

Pædagog - Alferne