BørneIntra v2.19.1

Personale info: Børnehuset Engen
Cecilie Lucretia Nielsen
Cecilie Lucretia Nielsen

Pædagog

Christina Andersen
Christina Andersen

Pædagog

Henriette Malene Voss Illemann
Henriette Malene Voss Illemann

Pædagog

Jane Borg Andersen
Jane Borg Andersen

Pædagogisk assistent

Pia Overvad Hansen
Pia Overvad Hansen

Områdeleder

Pia Hansen Områdeleder i Syvstjernen

Randi Pedersen
Randi Pedersen

Pædagogmedhjælper

Rikke Larsen
Rikke Larsen

pædagog

Rikke Larsen Pædagog 37 timer i vuggestuen

Sandra Ostermann Høy
Sandra Ostermann Høy

Pædagog

Sarah Hansen
Sarah Hansen

Pædagogisk Teamleder

Stella Poulsen
Stella Poulsen

Pædagogmedhjælper

Susanne Hansen
Susanne Hansen

pædagog

Susanne Hansen Pædagog 35 timer på spilopstuen

Tina Højbo Sørensen
Tina Højbo Sørensen

pædagogmedhjælper

Tina Sørensen Pædagogisk medhjælper 37 timer på spilopstuen

Tine Holmberg
Tine Holmberg

pædagog

Pædagog 37 timer på Uglestuen