BørneIntra v2.19.1

Personale info: Dagplejen Nord
Annette Frisk
Annette Frisk

Dagplejer

Adr.: Slagelsevej 127, 4400 Kalundborg

Jeg heder Annette Frisk , bor i eget hus på Slagelsevej 127. Jeg er gift med Tommy og vi har 2 børn , Mette og Martin, ingen hjem bordene . Jeg har været dagplejer siden 1995, jeg er ikke ryger og der ryges ikke i hjemmet . Vi har ingen inddøres husdyr, men der kommer hund i hjemmet uden for åbnings tiden. Udfra Kalundborg Kommunes dagtilbuds politik, arbejder jeg med KLAR-pædagogik, der under de 6 læreplanstemaer. Hver uge bliver der lagt en ugeplan på børneintra. Jeg arbejder på at børne er trygge , oplever nærvær og bliver klar til deres vider færden i livet. Jeg har et stort legeværelse og gode udendørs faciliteter med mulighed for alsidige leg . Vi laver kompetancehjul på børne, og kan der se om udviklingen følges. Vi er kreative, elsker sang og musik. Vi leger inde og ude, går tur. Vi besøger andre dagplejer eller får besøg en gang imellem. Vi besøger også Toppen, en vuggestue hvor børne bliver gæstepasset når jeg har fri eller er syg. Vi er 5 dagplejer der går i heldags legestue hver Tirsdag, børnene bliver afleveret der og hentet der.

Annette Marie Olsen
Annette Marie Olsen

Dagplejer

Adr.: Klosterparkvej 107,1 tv, 4400 Kalundborg

Dagplejer siden 1995. Har Grundkursus for Dagplejere samt udvidet førstehjælpskursus Bor i grønne omgivelser med masser af forskellige legepladser i nærområdet. Vi er tæt på skov, havnen, motoriklegepladsen og møllebakken. Prioriterer højt, at skabe et trygt miljø, nærvær, omsorg og en udviklende hverdag. At vi kommer ud(helst hver dag) for at bruge kroppen, naturen, sanser og får masser af frisk luft. Har stor altan hvor de mindste sover i barnevogn. Prioriterer et godt samarbejde med forældre. Arbejder løbende med læreplaner. Heldagslegestue én gang om ugen.

Birgit Jensen
Birgit Jensen

Dagplejer

Adr.: Slagelsevej 175, 4400 Kalundborg

Jeg har været dagplejer siden 1990 og har taget grundkursus for dagplejere samt førstehjælpskursus om børn. Jeg arbejder for tryghed og nærvær for det enkelte barn i et lille miljø. Aktiviteterne i hverdagen i min dagpleje planlægges ud fra de 6 læreplanstemaer. Vi er ude næsten hver dag. En dag om ugen er vi i heldagslegestue med tre andre kollegaer og deres børn.

Birgitte Lind Danielsen
Birgitte Lind Danielsen

Dagplejer

Dorte Grundal Damstedt Larsen
Dorte Grundal Damstedt Larsen

Dagplejer

Dorte Trebbien
Dorte Trebbien

Pædagogisk teamleder

Dorthe Vestergaard
Dorthe Vestergaard

Dagplejer

Adr.: Gyvelbakken 4, 4400 Kalundborg

Startede som dagplejer i 1992. Har grundkursus for dagplejere samt udvidet førstehjælps kursus.

Else Helle Mieskiewicz
Else Helle Mieskiewicz

Dagplejer

Adr.: Humlehaven 1, 4400 Kalundborg

Hej jeg har været dagplejer siden 1999 og har grundkursus for dagplejer, samt en del andre kurser bla føtstrhjælp. Har også inden min karriere som dagplejer arbejdet i vuggestue og børnehave. Er gift og har 3 voksne børn

Gitte Sonne Jensen
Gitte Sonne Jensen

Dagplejer

Adr.: Lynggårdsbakken 6, 4400 Kalundborg

Ina Hansen
Ina Hansen

Dagplejer

Adr.: Lynglodden 1, 4400 Kalundborg

Hej, jeg har været dagplejer siden 1986 og jeg er uddannet mindful dagplejer. Mindfulness er evnen til at være bevidst nærværende og fuldt opmærksom på nuet. Hos mig er der flere aktiviteter i løbet af dagen som giver mulighed for at lade op, få indre ro og fordybelse. Vi laver øvelser der styrker opmærksomheden og koncentrationen, det er for eksempel børneyoga, bodyscan og naturoplevelser. Jeg bor i et område med meget natur, grønne arealer, tumle bakker og en lille skov. I naturen er der fantastiske muligheder for at give barnet en varieret stimulering af sanserne. Vi bruger tit naturen som tumleplads til de vilde lege, hvor kroppen er i centrum for aktiviteten. Jeg lægger stor vægt på at se på børnenes behov og interesser og følge deres spor. Tryghed er en vigtig faktor for at skabe udvikling og læring hos børn, derfor er der masser af knus, kærlig omsorg og hygge i min dagpleje. Det er vigtigt for mig at børnene lærer at de er en del af et fællesskab. Jeg bruger mindfuness som metode til at skabe gode børnefælleskaber, gennem mindfulness kan jeg styrke åbenhed, tillid til sig selv og andre, det giver gladere børn der hviler i sig selv. Jeg går ind for en åben og tæt dialog i samarbejde med jer forældre, et godt samarbejde er med til at styrke jeres barns trivsel og udvikling. I kan altid skrive beskeder til mig via børne-intra og det er også på børneintra i finder ugeplaner og ugebrev. Jeg laver ofte varm mad sammen børnene, jeg mener der er mange gode muligheder for læ-ring i madlavningssituationer. Her lærer de blandt andet om hygiejne, processen fra jord til bord og jeg oplever at de lidt kræsne børn har mere mod og lyst til at smage på maden, når de selv har været med til at lave den. Jeg servere sund og varieret kost med fokus på økologi og årstidens frugt og grønt. Vi er i heldagslegestue hver mandag på Bredekildevej 23, her er vi sammen med 3 kollegaer og deres børn. I legestuen bliver børnene præsenteret for et større børnefælleskab og kan danne relationer med til andre børn og voksne, hvilket styrker deres sociale kompetencer. I skal aflevere og hente jeres børn i legestuen. Ved ferie og sygdom har i mulighed for at få passet jeres barn i Aktivarius vuggestue. For at børnene lærer stedet og personalet at kende besøger vi Aktivarius en gang om måneden eller efter behov. Jeg glæder mig til et fantastisk samarbejde med jer.

Jette Susanne Rosted
Jette Susanne Rosted

Dagplejer

Adr.: Højen 26, 4400 Kalundborg

Dagplejer siden 1986. Jeg har også 9 års erfaring fra vuggestue og børnehave. I min dagpleje lægger jeg vægt på omsorg, tryghed og trivsel. Tager udgangspunkt i hvert enkelt barns kompetencer og ressourcer. Vigtigt i min dagpleje er at børnene udvikler sig socialt og bliver gode kammerater. I hverdagen arbejder vi med sang og musik, kreative ting, krop og bevægelse samt leg og læring. I mit legeværelse har jeg indrettet med små læringsmiljøer. Har overvejende økologisk og dansk mad og laver mange ting fra bunden med gode råvarer.

Karina Stoltze Petersen
Karina Stoltze Petersen

Dagplejer

Lene Bjerg Jensen
Lene Bjerg Jensen

Dagplejer

Adr.: Syrenbakken 3, 4400 Kalundborg

Jeg hedder Lene, jeg har været dagplejer siden 2007. Før jeg blev dagplejer har jeg i mange år været ansat i SKAT som kontorassistent. Jeg har taget dagplejens grundkursus, udvidet førstehjælpskursus, kursus om for tidligt fødte børn og flere andre. I min dagpleje lægger jeg vægt på tryghed, nærvær, ro, tid til det enkelte barn og hjemlige omgivelser. Jeg bor tæt på skov, strand og marker med dyr og der går mange af vores udflugter til. Privat er jeg gift med Benny, som er Shipping-mand og har 2 voksne børn, Nicolai og Caroline. Der er ingen af os der ryger og vi har ingen dyr.

Lise Lotte Nederby Pedersen
Lise Lotte Nederby Pedersen

Dagplejer

Adr.: Holbækvej 37, 4400 Kalundborg

Dagplejer siden 1988. Har grundkursus for dagplejere, udvidet 1. hjælpskursus, økologisk køkkenkursus, psykologikursus samt kursus om for tidlig fødte børn. Ingen husdyr. I min dagpleje lægger jeg stor vægt på, at I føler jer velkommen. Min hverdag tager udgangspunkt i årstiden med dertil hørende aktiviteter såsom leg, sang, musik, dans, ture ud af huset, højtlæsning, traditioner efter højtiderne mm. Har bil med tilhørende godkendte autostole, som jeg stiller til rådighed. I skal som forældre selvfølgelig give tilladelse til, at jeg må køre med jeres barn. Jeg tilbyder sund og varieret kost med nogle økologiske råvarer. Det er vigtigt for mig, at jeres barn udvikler sig i en dagpleje i trygge rammer med plads til leg og læring.

Maiken Rosenquist
Maiken Rosenquist

Dagplejer

Jeg hedder Maiken og har været dagplejer i 6 år, og er lige startet op igen 1 maj 2019 efter en pause. Jeg lægger vægt på nærvær, tryghed, et hjemligt miljø samt et godt samarbejde så i føler jer velkomne. Vi opholder os i hele stueetagen, hvor vi leger i køkken og stue. Vi leger med legekøkken, biler, dukker og lægger puslespil. Jeg arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner og støtter det enkle barn i dets udvikling, og styrker deres selvhjulpenhed ved at inddrage dem i små opgaver som passer til deres alder (dække bord, rydde op, tage eget tøj/sko af og på). Bor tæt på Møllebakken og Klosterskoven, og prioterer at vi så vidt muligt kommer lidt ud hver dag. Er ikke ryger og der ryges ikke i hjemmet. Har en kat.

Malene Petersen
Malene Petersen

Dagplejer

Adr.: Nyrupvænget 6, 4400 Kalundborg

Marianne Minet Petersen
Marianne Minet Petersen

Dagplejer

Mette Kallenbach Westh
Mette Kallenbach Westh

Dagplejepædagog

Pia Overvad Hansen
Pia Overvad Hansen

Rikke Michala Hockerup
Rikke Michala Hockerup

Dagplejer

Adr.: Byens Mose 8, 4400 Kalundborg

Jeg hedder Rikke, er født i 1971, og bor i et dejligt hus i Byens Mose, sammen med min mand, Peter og vores lille hund James. Jeg har to voksne børn, Fie & Magnus, som begge er flyttet hjemmefra. Jeg har været dagplejer siden 1997, og er uddannet Pædagogisk Assisent. Dagligt arbejder jeg ud fra de 6 læreplanstemaer, der er fastlagt i dagtilbudsloven. Kalundborg kommunes dagtilbudspolitik, tager udgangspunkt i KLAR-pædagogikken, der udgør den overordnede ramme for mit pædagogiske arbejde. Dette betyder forældreinddragelse, synligheden af mit pædagogiske arbejde, samt dokumentation, som er et centralt element. Hver uge udarbejder jeg et KLAR pædagogisk skema, om ugens planer, samt en daglig beskrivelse af dagens aktivitet, med dertil hørende billeder. Derved har I som forældre mulighed for – visuelt – at følge med i jeres barns hverdag. Det er vigtigt, at der er indhold i børnenes hverdag. Det skal være sjovt, oplevelsesrigt og rart at være her i dagplejen, og det er min opgave at skabe rammerne, hvor barnets individualitet og leg bliver tilgodeset, herved oplever hvert enkelt barn harmoni, anerkendelse og selvværd i hverdagen. Mit pædagogiske arbejde er bygget op omkring: Tryghed, nærvær & genkendelighed - Sang, musik & bevægelse - Leg & læring i naturen, samt Kreativitet ved højtiderne. I trygge rammer, hvor fleksibilitet & rummelighed har afgørende betydning for børnenes udfoldelse, præsenteres børnene for en vifte af aktiviteter, som f.eks. de fysiske lege i haven, ved stranden, på legepladsen og lign. Eller de sociale, hvor de tilegner sig gruppens spilleregler og oplever at være en del af et forpligtende fællesskab. Dette sker bl.a. ved den ugentligt heldagslegestue i Kildehuset, hvor vi sammen med 3 andre dagplejere & deres børn, laver aktiviteter og øver os i, at være en del af en større gruppe af børn og andre voksne. Den første fredag i måneden, besøger vi vuggestuen Toppen. Her gæsteplaceres børnene når jeg er fraværende fra arbejde. Denne ordning skaber ro i vores dagpleje, da vi altid kun er 4 børn. Ligeledes når børnene skal i gæstepleje, kommer de altid det samme sted hen. Med mit fokus på ressourcesyn, det positive menneskesyn, samt den anerkendende tilgang til barnet, udfordres jeg, både personligt & faglig. Dette gør min hverdag spændende & udviklende, et engagement der i høj grad kan mærkes på børnene.

Susan Szpak Nielsen
Susan Szpak Nielsen

Dagplejer

Adr.: Poppelbakken 7, 4400 Kalundborg

Tlf.: 22511691 (M)

Dagplejer siden 1996. Har dagplejens grundkursus og udvidet førstehjælp.

Susanne Thygesen Jacobsen
Susanne Thygesen Jacobsen

Dagplejer

Adr.: Holbækvej 83, 4400 Kalundborg

E-mail: susanne.jacobsen2@kalundborg.dk

Jeg hedder Susanne, er født i 1970 og har været dagplejer siden 1999. Jeg er mor til 2 og bor i eget hus med stor have med græs/fliser, sanse/kanogynger samt overdækket sandkasse. Vi har kat. Jeg har kørselstilladelse i egen bil med dertilhørende autostole. Hvilket giver os større muligheder i forhold til oplevelser og andre besøg. Vi arbejder hver dag ud fra de pædagogiske læreplaner. Vi bruger megen tid ude, eks i have og i det omkringliggende natur og skovområder. Jeg deltager i en ugentlig heldagslegestue og er i tæt samarbejde med kollegaer. Og jeg har en ugentlig kreativ dag sammen med en nær kollega. Nærvær og tryghed er en stor del af min dagpleje. At skabe gode relationer og venskaber imellem børnene. At "se" det enkelte barn og respektere deres personligheder. Arbejder altid for et godt og tillidsfuld forældresamarbejde.

Tanja Pilegaard
Tanja Pilegaard

Dagplejer

Tina Fisker
Tina Fisker

Dagplejer

Adr.: Poppelbakken 25, 4400 Kalundborg

Dagplejer siden 1999 deltaget i grundkursus, leg og læring, sprog, førstehjælp, kost og ernæring børn med særlige behov m.m