BørneIntra v2.19.1

Nyt vuggestuetilbud

Snertinge

 

For at tilgodese forældre, der ønsker et dagtilbud til deres barn fra 0 – 6 år, oprettes vuggestuetilbud i Snertinge pr. 1. januar 2016.

Det drejer sig om etablering af 10 vuggestuepladser i børnehaven Vesterbjerggård.

Der åbnes for opskrivning til vuggestuepladserne allerede nu. Opskrivningen foretages digitalt på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Pladserne tildeles ved ledighed efter den dato, hvor barnet er skrevet op. Desuden er Kalundborg Kommunes retningslinjer for pladsanvisning gældende.

Pladsanvisningen
Fagcenter Småbørn og Undervisning

Sidst ændret d. 03-07-2015