BørneIntra v2.19.1

Fokus på sprog

- vi er på rette vej

 

Ny dansk forskning fra 2015 dokumenterer, at dagtilbud som arbejder målrettet med sprog øger børns senere læsefærdigheder. Forskningsprojektet SPELL og Fart på sproget har været afprøvet i danske børnehaver, og her viste det sig, at de børn som havde deltaget ca. 20 gange i læringsgruppe med aktiviteter som legebaseret læsning og/eller dialogisk læsning med små aktiviteter før, under og efter dialogisk læsning havde forøget deres sprogudvikling med 30 % i forhold til før-skrift og ordforråd.

Resultatet var dog afhængigt af en væsentlig faktor - nemlig den, at personalet selv planlage og bestemte hvordan aktivitet skulle udføres i forhold til det konkrete, sproglige læringsmål. Effekten af den sproglige indsats var med andre ord størst, når personalet satte deres viden og erfaring i spil i forhold til planlægningen og udførelsen af læringsaktiviteterne.

KLAR-pædagogikken i Kalundborg Kommune indeholder netop denne måde at arbejde på, da personalet selv planlægger og afholder læringsgrupper ud fra konkrete mål i den pædagogiske læreplan. Når dagtilbuddene vælger målene ud fra statistikker i kompetencehjulet sikres det, at aktiviteter bygger oven på det, som børnene allerede kan, og på denne måde arbejdes der kontinuerligt med børnenes næste udviklingstrin.

Det er glædeligt igen at konstatere, at Kalundborgs egen unikke kobling mellem KLAR-pædagogikken, de pædagogiske læreplaner og kompetencehjulet sikrer, at der arbejdes med netop de aktive elementer, som nye, danske forskningsprojekter sætter fokus på:

Systematisk betyder, at børn tilegner sig de forskellige sproglige milepæle i en nogenlunde fast rækkefølge, og at ny læring bygger ovenpå det, barnet allerede kan.
Kompetencehjulet bygger netop på denne forståelse, og når der vælges aktiviteter ud fra hvilke tegn på læring, man ønsker at se hos barnet arbejdes der systematisk med læring.

Eksplicit betyder, at barnets opmærksomhed rettes mod målet for derved at understøtte barnets engagement og forståelse.
Personalet gør det tydeligt for børnene hvad målet med aktiviteten er - hvad de skal lære.

Mange gentagelser er nødvendige for at styrke og grundfæste ny læring, ikke mindst for sprogligt svage børn. Læsning af de samme bøger og gennemførelse af de samme legebaserede aktiviteter samt gentagelse af de samme læringsmål 3 til 5 gange er derfor vigtigt.

Tilpasningen af indsatsen til det enkelte barns sproglige niveau hænger sammen med, at børn lærer bedst, når de udfordres på et passende niveau, dvs. det må hverken være for nemt eller for svært for dem. Aktiviteterne skal således indeholde gør-det-nemmere- og gør-det-sværere-strategier.

Løbende evaluering af gennemførelse af aktivitetsforløb og af barnets udbytte har til formål at hjælpe pædagogen med at have føling med, om den måde, der arbejdes med de sproglige mål og aktiviteter på, giver det enkelte barn det forventede udbytte.
Kompetencehjulet gør det muligt at følge børns udvikling og udbytte.

Som fagcenterchef er det glædeligt at konstatere, at vi er på rette vej. Vi har egnende (unikke) værktøjer til at sikre systematikken, evalueringen og arbejdet med de faste, konkrete læringsmål.

Der er dog altid plads til forbedringer, og måske vi skal have øget fokus på vigtigheden af gentagelser - og ikke mindst - at fortælle børnene hvad de er i gang med at lære !


Fagcenterchef Anne Jørgensen

 

Læs mere om forskningsprojektet ved at klikke på linket.

 

Sidst ændret d. 26-05-2015