BørneIntra v2.19.1

Kvalitetsrapport for Børneområdet

 

I kvalitetsrapporten for børneområdet opsummeres og vurderes kvaliteten i Kalundborg Kommunes dagtilbud. Læs om kvalitetsrapporten og dens hovedkonklusioner vedrørende udviklingen fra 2011-2013 på denne side.

Hovedkonklusioner fra Kalundborg Kommunes kvalitetsrapport 2014:

Børnene i Kalundborg Kommunes dagtilbud har i langt overvejende grad kompetencer, som svarer til deres alder eller som ligger over deres alderssvarende niveau. Samlet set kan man være tilfreds med den pædagogiske indsats, som leveres i dagtilbuddene.

Som noget særligt bliver alle 3-årige børn i Kalundborg Kommune sprogvurderet for at sikre, at alle børn med behov for en tidlig sprogindsats opdages i tide. I kvalitetsrapporten er fremgår det, at børnenes sproglige kompetencer svarer til landsgennemsnittet.

Hvad er en kvalitetsrapport?

Kvalitetsrapporten for Kalundborg Kommune er udarbejdet på baggrund af Økonomiaftalen fra 2010 mellem regeringen og KL, som lægger op til at alle kommuner mindst hvert andet år offentliggør faglige kvalitetsoplysninger for dagtilbudsområdet.

Kvalitetsrapportens formål: For det første skal den skabe refleksion over lokal pædagogik praksis i det enkelte dagtilbud. For det andet skal den generere brugbar information til borgere, politikere, tværfaglige samarbejdspartnere, ledelse og forvaltning om dagtilbuddets ressourcer til at løse opgaverne.

Kvalitetsrapporten består af en hovedrapport som til dels er udarbejdet på baggrund af hver enkelt dagtilbuds egen lokale kvalitetsrapport.

Den samlede kvalitetsrapport i sin fulde længde kan ses under Vigtige dokumenter i højre menuen her på Kalundborg Kommunes BørneIntra hovedside.

Link til Kalundborg Kommunes politikerweb og behandlingen af punktet vedr. Faglige kvalitetsoplysninger indenfor dagtilbudsområdet i Kalundborg Kommune på kommunalbestyrelsesmødet d. 27. januar 2015.

 

Sidst ændret d. 04-02-2015