BørneIntra v2.19.1

Kvalitetsrapport 2014 på dagtilbudsområdet

 

Nu er det næsten to år siden Kalundborg Kommunes første Kvalitetsrapport kom til verden.

Ligesom alle andre kommuner offentligjorde vi tal og fakta om den faglige kvalitet i dagtilbuddene, så borgere, politikere og andre interessenter har mulighed for at følge med i kvalitetsudviklingen på tværs af kommunegrænser.

 

Her i 2014 følges op på Kalundborg Kommunes første kvalitetsrapport.

 

Mange nye og banebrydende tiltag løb af stablen i 2013 - dagtilbuddene benytter kompetencehjulet som et fælles fagligt redskab i arbejdet med dokumentation og børns læring og udvikling. KLAR-pædagogikken er den overordnede og samlende pædagogik på 0-6 årsområdet som binder forskning og pædagogisk praksis sammen, og oprettelsen af ressourcedagtilbud med dertilhørende proces- og ressourcepædagoger tog sine spæde skridt.

 

Disse og mange andre tiltag vil årets kvalitetsrapport følge op på.

 

Det bliver også interessant at følge den mere ressourcepræget del af kvalitetsrapporten, som rummer indblik i kapacitet, dagtilbudstyper, personaleressourcer, økonomiske tilskud, takster, pædagogisk uddannelsesniveau og sygefravær. På baggrund af denne udvikling, kan der træffes informerede valg om fremtidige indsatser.     

 

Fakta om Kvalitetrapporten:

 

  • Udkommer hvert andet år (i lige år)
  • Bygger på det forrige regnskabsår
  • Offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside og på KL's hjemmeside

 

Sidst ændret d. 26-06-2014