BørneIntra v2.19.1

LP-modellen

Nordmænd vil se deres egen model i praksis i Kalundborg Kommune

 

En gruppe norske ledere og pædagoger har været så begejstrede efter deres studietur i Kalundborg Kommune i 2012, at en gruppe pædagoger nu skal på samme studietur.

Kalundborg Kommune har for tre år siden taget en norsk pædagogisk analyse og refleksionsmodel til sig og implementeret den i alle dagtilbud i kommunen. Nu søger nordmændene hjælp til at se denne læringsmodel i praksis.

En gruppe norske pædagoger kommer 13. september til Kalundborg – nærmere bestemt daginstitutionerne Troldebo og Mariehønen.

 

- Det gør de for med egne øjne, at se hvordan danske pædagoger arbejder med LP-modellen (Læringsmiljø og pædagogisk analyse model) i praksis, siger Tina Langholz, vejleder Fagcenter Småbørn og Undervisning.

 

Udover, at de norske pædagoger skal se hvordan modellen implementeres i praksis, skal de også have et indblik i ressource-dagtilbuddet som tilbydes i Troldebo.

 

- Troldebos ressourcedagtilbud er vores nye struktur på området. Her er der forhåndsreserveret ekstra ressource-pladser til børn med særlige udfordringer, fortæller Tina Langholz.

 

Projekt er en stor succes

I 2010 besluttede 3 børnehaver i Kalundborg Kommune (Troldebo, Mariehønen og Mælkebøtten), at deltage i det landsdækkende pilotprojekt LP i dagtilbud. Da pilotprojektet sluttede, valgte alle 3 børnehaver, at fortsætte arbejdet om LP-modellen og efterfølgende er LP-modellen implementeret i alle kommunens kommunale dagtilbud.

 

LP-modellen udviklet i Norge

Hovedformålet med implementeringen af LP-modellen er, at etablere gode pædagogiske miljøer i dagtilbud, så alle børns trivsel, læring og udvikling – personligt, socialt, sprogligt og motorisk får hensigtsmæssige betingelser.

LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor hensigten er at udvikle personalets forståelse af de faktorer, som udløser og opretholder adfærds- trivsels- og læringsproblemer. Personalet skal gennem analysemodellen fokusere på pædagogiske udfordringer, hvor interaktionen mellem barnet og omgivelserne er det centrale. Endvidere skal man gennem fælles drøftelser og fælles forståelse analysere sig frem til hensigtsmæssige tiltag."

 

LP-modellen er oprindelig udviklet i Norge af professor i pædagogik Thomas Nordahl. Modellen retter pædagogers opmærksomhed mod barnets omgivelser, og på hvordan disse enten er støttende eller hæmmende for barnets trivsel, læring og udvikling. Når pædagoger arbejder med LP-modellen sætter de blandt andet fokus på relationerne mellem børn og voksne i dagtilbuddene, idet disse kan have afgørende indflydelse på barnets udbytte af dagtilbuddets pædagogiske indsatser.

 

En styrke ved LP- modellen er, at metodefriheden er intakt. Der kommer altså ikke nogen og siger, hvordan pædagogerne skal gøre, men mere hvordan de finder frem til, hvad der er det rigtige at gøre i situationen. Arbejdet foregår i teams og styrker på den måde samtidig det kollegiale forhold samt skaber gode betingelser for videndeling og dermed kompetenceudvikling.

 

Yderligere oplysninger

Tina Langholz, Tlf. 30 54 28 94


Med venlig hilsen

Tina Langholz

Teamleder

Sidst ændret d. 28-08-2014