BørneIntra v2.19.1

Børn i kommunale dagtilbud i Kalundborg Kommune

INFO

 

Information om etablering af nødpasning i kommunale dagtilbud og kommunal dagpleje.

Som følge af statsministerens udmelding i går aftes d. 11/3 lukker kommunale skoler og kommunale dagtilbud fra mandag den 16. marts og forældre blev af statsministeren opfordret til allerede nu at holde deres børn hjemme.

I Kalundborg kommune vil der være nødpasning for 0 - 9 årige børn af forældre med særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige arbejdsmarked. Derudover også kommunalt indmeldte børn af forældre, som ikke har andre nødpasningsmuligheder. Herudover opretholdes tilbuddet for ressourcebørn som normalt.

Der vil være nødpasning ved den almindelige kommunale dagplejer, kommunale vuggestue og kommunale børnehave, på den sædvanlige matrikel, som man kender. Det er væsentligt, at vi ikke samler børn fra forskellige kommunale institutioner i ét samlet kommunalt pasningstilbud. Derfor vil der være minimumsbemanding i hver kommunal institution og hver kommunal dagpleje vil have nødpasningsmulighed.

Det er vigtigt, at alle forældre giver en tilbagemelding til teamlederen i jeres barns dagtilbud om nødpasningsbehovet, således hver kommunale børnehave, kommunale dagplejer og kommunale vuggestue kan tilrettelægge en minimumsbemanding.

Vi vil derfor bede jer melde tilbage til teamlederen i jeres barns kommunale dagtilbud, om I har behov for nødpasning.

Vi skal have jeres svar tilbage hurtigst muligt og senest i morgen kl. 10.00 så vi kan forberede nødpasning.

Vi gør opmærksom på at situationen kan udvikle sig og der kan derfor ske ændringer.

I bedes orientere jer på BørneIntra og på Kalundborg Kommunes  hjemmeside.

Med venlig hilsen

Børne og Unge direktør Michael Gravesen

Områdeledere Annebeth Vistisen, Anette Frihed og Pia Overvad Hansen.

Sidst ændret d. 12-03-2020