BørneIntra v2.19.1

Kompetencehjulet - et unikt redskab til viden om barnets udvikling

 

Kompetencehjulet indføres i Kalundborg Kommunes kommunale dagtilbud inkl. dagplejen samt i de selvejende dagtilbud. Kompetencehjulet giver personale og forældre mulighed for at tilegne sig viden om barnets udvikling fra 0-6 år, så de bliver bevidste om de utallige ting, barnet skal lære de første seks leveår, og hvordan de helt konkret kan støtte dets udvikling.

Kompetencehjulet består af de 6 læreplanstemaer - som vist på billedet.

På hjemmesiden legetek.dk kan personale og forældre oprette en gratis profil og læse alt om børns udvikling i relation til kompetencehjulet, se videoklip med eksempler fra hverdagen og læse om aktiviteter og materialer, der kan fremme børns udvikling.

Personalet benytter kompetencehjulet som pædagogisk redskab og taster ind, når børn tager et skridt på vejen i deres udvikling inden for de 6 læreplanstemaer. Derved får personalet et visuelt overblik over, hvor barnet skal støttes for at fremme den videre udvikling.

Til forældresamtaler vil kompetencehjulet give et unikt billede af barnets aktuelle udvikling indenfor de 6 læreplanstemaer og danne et fælles afsæt for dialog og viden mellem forældre og personale.

Opret en gratis profil allerede i dag på legetek.dk og hjælp dit barn på vej.

Sidst ændret d. 04-04-2013