BørneIntra v2.19.1

Spørgsmål og svar om ny coronavirus (COVID-19)

Hotline om coronavirus på telefon 72 22 74 59

 

Spørgsmål og svar er baseret på den nuværende viden. Da situationen omkring ny coronavirus hele tiden udvikler sig, opdateres Sundhedsstyrelsens side løbende.

Hotline om coronavirus på telefon 72 22 74 59 

Hvor alvorlig er COVID-19?

På nuværende tidspunkt, beskriver WHO, at COVID-19 i 80 % af tilfældene giver milde symptomer, som ikke kræver indlæggelse på sygehus, mens 15 % bliver så syge, at de må indlægges på sygehus.

Yderligere 5 % bliver så alvorligt syge, at indlæggelse på intensiv afdeling bliver nødvendigt.

Alvorlig sygdom ses primært hos ældre og svækkede.

Risiko for smitte i Danmark?

Danmark har nu konstateret flere tilfælde af ny coronavirus.

Risikoen for større smittespredning i Danmark vurderes dog fortsat at være lav, da det danske sundhedsvæsen er godt rustet og trænet i at håndtere patienter med mistanke om eller bekræftet smitsom sygdom.

Er der særlige forholdsregler for gravide og ammende?

Der er begrænset viden om, hvordan coronavirus påvirker graviditet og amning. Ved andre, lignende typer af virus såsom influenza, har gravide øget risiko for at blive mere syge ved smitte. Man har ikke set overførsel af virus fra moder til det ufødte barn, og man har heller ikke set udskillelse af virus i brystmælken under amning

Det er derfor en god ide, at forebygge smitte med god håndhygiejne, host og nys i ærmet, og at holde afstand til synligt syge personer under evt. rejseaktivitet.

Det anbefales IKKE at raske anvende anvender ansigtsmasker eller andre værnemidler i offentlig rum.

Er der særlige forhold for børn og unge?

Der er IKKE påvist en øget risiko for alvorlig sygdom blandt børn og unge, der smittes af Cononavirus, og samlet set er der en lav frekvens af børn og unge, der bliver smittet

Ud fra den viden, man har indtil nu, tyder det på at børn og unge, der smittes har et mildt forløb af sygdommen

Der skal ikke tages særlige forholdsregler i dagtilbud eller skoler, med mindre Sundhedsstyrelsen ændrer retningslinier eller Styrelsen for patientsikkerhed kontakter institutionen eller skolen.

Hvis du bliver syg

  • COVID-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær. 
  • Symptomerne ses op til 14 dage, efter man er udsat for smitte. 
  • Hvis du indenfor de sidste 14 dage har været i et land med COVID-19 smittespredning, eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med COVID-19, så ring til lægen hvis du er syg. 
  • Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

    Udenfor åbningstid skal du ringe til lægevagt eller akuttelefon i din region
Sidst ændret d. 02-03-2020