BørneIntra v2.19

Læring i bevægelse

 

Undersøgelser tyder på, at fysisk aktivitet kan forbedre indlæringen, fremme sociale kompetencer, øge børns selvværd, mindske mobning og øge gennemførslen af en uddannelse. Der er altså mange sidegevinster ved at have fokus på fysisk aktivitet og sikre børnene bevægelsesmuligheder og sved på panden.

Her i kommunen har mange af dagtilbuddene fokus på fysisk aktivitet. Nogle dagtilbud har primært fokus på fysisk aktivitet i særlige perioder, mens andre har det som en fuld integreret del af hverdagen. Enkelte dagtilbud er oven i købet i gang med at certificere deres pædagoger til idrætspædagoger.

Dagtilbuddene i Kalundborg Kommune repræsenterer altså en mangfoldig tilgang til at arbejde med fysisk aktivitet på, og mange har udviklet deres egne koncepter og metoder til at få gang i børnenes aktivitetsniveau.  

Ministeriet for Børn og Undervisning har netop lanceret projekt "Læring i bevægelse", som handler om at dele viden og erfaringer, sprede god praksis og skabe ny viden om betydningen af fysisk aktivitet blandt dagtilbud og skoler.

Det kunne være spændende om kommunens dagtilbud byder ind med deres gode eksempler på, hvordan de integrerer fysisk aktivitet og bevægelse i børnenes hverdag.

Læs mere om Projekt "Læring i bevægelse" via linket

 

Med venlig hilsen

Anne Jørgensen

Fagcenterchef Småbørn og Undervisning

Sidst ændret d. 04-04-2013