BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Troldebo

afdelingsfoto.
Børnehuset Troldebo er en afdeling af Børnehusene Syvstjernen. Børnehuset er beliggende i et parcelhuskvarter omgivet af åbne marker og en lille skov kaldet Troldebjergskoven. Vi har en stor legeplads med masser af muligheder for fysiske udfoldelser. Aktiviteterne i børnehuset følger vores pædagogiske læreplaner der relaterer sig til barnets udviklingsstadie. Ligesom vi forholder os til årstider og traditioner.
 
Det er vigtigt for os at skabe et godt og trygt miljø, og derigennem give det enkelte barn mulighed for at udvikle selvværd, personlighed, kreativitet og fællesskabsfølelse. Vi lægger stor vægt på et åbent forældresamarbejde, således at vi sammen kan gøre barnets hverdag i hos os så positiv og udviklende som muligt.
 
Børnene er delt op i tre grupper: "Skovtroldene"(Vuggestuen), ”Alfestuen” og ”Hobbitterne”. I vuggestuen, som rummer 12 børn er børnene i alderen fra 0 til 2 år . På Alfestuen er børnene 3-5 år.  På Hobbitstuen er børnene i alderen 5-6 år og her arbejdes der målrettet på at forberede børnene til skolestart. Endvidere er vi en Ressourceinstitution, hvilket betyder at vi kan rumme 4 børn med særlige behov inden for vores almindelige normering. For at løfte denne opgave har vi to ressourcepædagoger ansat - der sammen med husets øvrige ansatte -  arbejder med at inkludere og udvikle disse børn.
 
Udover de aktiviteter der foregår på stuerne, har vi også fælles aktiviteter både i dagligdagen, samt i forbindelse med ”årets” gang.
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig pr. telefon eller e-mail.