BørneIntra v2.19.1

Børnehusene i Bjergsted Bakker

Områdeinstitutionen består af følgende afdelinger:

Viskinge Børnehus

Børnehaven Troldehøj

Børnehaven Hækkemosen

Børnehaven Vesterbjerggård

Dagplejen Bjergsted Bakker 

Øvrige oplysninger findes under den enkelte afdeling