BørneIntra v2.19.1

Område Midt

Områdeinstitution Midt består af følgende afdelinger:

Viskinge Børnehus

Børnehaven Troldehøj

Snertinge Børnehus

Vuggestuen Labyrinten

Lupinvejens børnehave

Østgården

Møllevang

Dagplejen Midt

Øvrige oplysninger findes under den enkelte afdeling