BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Spiren

afdelingsfoto.

Børnehuset Spiren er en afdeling af Børnehusene Team Høng, og er beliggende midt i Høng. Børnehuset Spiren er en 0-3 års institution, bestående af en vuggestuegruppe med plads til 10 børn, samt en gæstestue, som modtager gæstebørn fra dagplejen, når den faste dagplejer er syg eller har ferie.

I Børnehuset Spiren er der ansat 2 medhjælpere, og 2 pædagoger, som varetager pasningen af vuggestuebørn, og gæstebørn.

Åbningstiden er fra kl. 06.00 – 17.00

Vi arbejder ud fra et ressourcesyn og en anerkendende tilgang. Vi tager udgangspunkt i børnenes udvikling, trivsel og behov, og har fokus på omsorg, leg og læring.

Aktiviteterne i Børnehuset tager udgangspunkt i vores pædagogiske læreplaner, og vi arbejder struktureret i leg og læringsgrupper, sådan at vi styrker barnets udvikling.