BørneIntra v2.19.1

Dagplejen Midt (Dagplejen Midt)

Dagplejen er en del af områdeinstitutionen Midt

Område Midt består af Børnehus Møllevang, Børnehus Østgården, Lupinvejens børnehave, Vuggestuen Labyrinte, Viskinge Børnehus, Børnehaven Troldehøj og Snertinge Børnehus.
 

Dagplejekontoret holder til på Kirkebakken 4, Viskinge, 4470 Svebølle.
 

Dagplejen Midt er for børn fra 0-3 år. Hos hver dagplejer kan der være 4 børn og 1 gæstebarn.

Alle dagplejere går i legestue en gang om ugen.

I Snertinge er der heldagslegestue på Vesterlunden i egne lokaler. 

I Svebølle har vi mulighed for at have legestue i Fodboldklubbens lokaler.

Fra 18 måneder bliver børnene gæstepasset i vuggestuen i Troldehøj og på Snertinge Børnehus og fra 2, 5 år gæstepasses i Viskinge Børnehus. Indtil da gæstepasses i dagplejen.