BørneIntra v2.19.1

Børnehusene Syvstjernen

Områdeinstitutionen Børnehusene Syvstjernen består af dagplejen og 4 Børnehuse:

Dagplejen, Administration, Industrivej 23, Ubby, 4490 Jerslev,

Børnehuset Engen, Agervej 31+36, 4400 Kalundborg,

Kløvergården, Tømmerupvej 10, 4400 Kalundborg,

Mariehønen, Skolevej 4-B, 4490 Jerslev og

Troldebo, Hvidebækvej 1, 4490 Jerslev.

 

Børnehusene er geografisk placeret midt i Kalundborg kommune, med en geografisk afstand imellem sig der veksler fra ca. 2 km til 11,5 km.

 

Børnehusene Syvstjernen har glidende normering, hvilket betyder at børnetallet henover året kan svinge, med flest børn indskrevet i vinter-, forårs- og sommermånederne og færrest pr. 1. august, hvor de ældste børn overgår til skolelivet. Det er afgørende for fastholdelelse af budgettet, at børnetallet set i gennemsnit over året stemmer med den fastsatte grundnormering.

 

Pr. 1. januar 2016 er grundnormeringen på 100 dagplejebørn, 41 vuggestuebørn og 297 børnehave børn.