BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Regnbuen

afdelingsfoto.

 

Børnehuset Regnbuen er en integreret daginstitution med en børnehaveafdeling på 48 børn fra 3 - 6 år, fordelt på 3 stuer og en vuggestueafdeling på 22 børn fra 0 - 3 år. Derudover er der dagplejebørn tilknyttet vores vuggestueafdeling.

 

Børn lærer, når de leger

 

Vi har i Børnehuset Regnbuen særligt fokus på børns leg, læring og optimerende læringsmiljøer. Vi arbejder derfor med at stimulere og inspirere børnenes leg og at styrke deres trivsel og motivation, fordi det fremmer børnenes forudsætninger for læring.

 

Hvert barn er unikt og bør mødes med det udgangspunkt for læring. Redskaber som fx Kompetencehjulet, KLAR-pædagogik og LP-modellen indgår understøttende i Børnehuset Regnbuens arbejde med leg, læring og det gode børneliv.