BørneIntra v2.19.1

Høng Børneunivers

afdelingsfoto.

 

Høng Børneunivers er en del af Børnehusene Team Høng, og beliggende i et villakvarter midt i Høng.
Vi har en dejlig legeplads med forskellige legeredskaber, en bakke og beplantning med huler og med plads til uforstyrret leg.
 
Høng Børneunivers er en integreret institution med 1 vuggestue og 2 børnehavegrupperne, samtidig er vi et ressourcedagtilbud, hvilke betyder at Høng Børneunivers kan modtage 5 visiterede ressourcebørn.
 
Børnene er delt i 3 grupper: 
10 vuggestuebørn i alderen 0 til 3 år, som holder til på solstrålestuen, og 38 børnehavebørn i alderen 3 til 6 år fordelt på Månegruppen og Stjernegruppen.
 
Vi ønsker at Høng Børneunivers er et trygt og rart sted at være for både børn  - forældre og personale.
Høng Børneunivers skal være et sted, hvor det enkelte barn kan trives og udvikles og vi ønsker at skabe en hverdag, der er præget af anerkendelse - tryghed og glæde, og hvor børnene opmuntres og aktivt inddrages i at deltage i fællesskabet.
 
Vi arbejder struktureret i leg og læringsgrupper, hvor børnene er opdelt i mindre grupper efter F.eks. alder, køn og hvor aktiviteterne er tilrettelagt målrettet til den enkelte gruppe/barn.
 
I vores pædagogiske arbejde ønsker vi at støtte og vejlede børnene til at blive selvhjulpen, lytte, vente på tur, være hensynsfuld og respektere andre - og hjælpe barnet med at skabe venskaber og blive en god kammerat.