BørneIntra v2.19.1

Børnehaven Svalereden

afdelingsfoto.
Svalereden er en kommunal børnehave med plads til 60/66 børn, med en åbningstid fra kl. 06 - 17. Vi er den del af Team Høng's børnehuse. Vi er en stor rummelig institution med børn i alderen 3-6 år, og vores hus er fordelt således:
Spiloppen: modtager de små nye børn og her bliver de, til de er klar til den ældre gruppe.
Vildbassen: er til fysisk udfordring i form af madrasser, ribber, gynge, bolde og puder m.m.
Værkstedet: er vores kreative center, spillebule og byggeplads mm.
Café: her spiser vi morgenmad, frokost, frugt og siger goddag og farvel og det er her vi har vores bibliotek og læsehjørne.
Loftet: er vores Multirum hvor vi synger morgensang, har sproggrupper og de største har mulighed for at lege i små grupper.
Personalet består af: 1 teamleder, 4 pædagoger, 2 pædagogmedhjælpere, 1 studerende fra pædagogseminariet, PA elever, erhvervspraktikanter, løntilskudspersonale samt seniorjobber. Derudover har vi et tæt samarbejde med eksterne personer med special pædagogisk viden.
Vores legeplads er fuld af udfordringer, med kælkebakke, masser af store klatretræer, mulighed for at lave huler og gemmelege, en kæmpestor sandkasse og andre sjove legeting.
Vi ønsker at vores børnehave skal være et rart sted at komme for alle, både børn, forældre og personale. Derfor vægter vi humor, smil og engagement, hvor hverdagen så vidt muligt altid har plads til nærvær og omsorg.
I Vores pædagogiske arbejde, støtter og vejleder vi barnet til at blive selvhjulpen, vente på tur, "turde være på", lytte til andre børn og voksne og lære hvordan man er en god og hjælpsom kammerat.
Vi arbejder struktureret i læringsgrupper, hvis indhold fordeler læreplans temaerne over året. Vi arbejder med inklusion og fremelsker fællesskabet.
Endvidere er vi voksne synlige rollemodeller der taler ordenligt til både store og små samt giver børnene mulighed for medbestemmelse i hverdagens aktiviteter og gøremål.