BørneIntra v2.19.1

Rørby Børnehus

Sandbjergvej 30, Rørby4400 Kalundborg

Tlf.: 29270394

Tlf 2.: 29373929

Rørby børnehus

Velkommen

Billede

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

   

   
     


  Beskrivelse af vores hverdag i Rørby børnehus/ Klar pædagogik.

  Mandag til fredag

  Mandag til fredag

  Mandag til fredag

  Mandag til fredag

  Mandag til fredag

  Mandag til fredag

  Mandag til fredag

  Mandag til fredag

  Mandag til fredag

  Mandag til fredag

  Fra 6.15 til 7.30 bliver der serveret morgenm ad. Vi lægger vægt på at der er tid til at give de børn, som møder tidligt, en god start på dagen. Hvor der er tid til at spise sin morgenm ad, sammen med de andre børn og en voksne. Derefter kan man lege i vores legemiljø er, eller lave aktivitete r ved bordet.

  Fokusomr ådet er: Social udvikling, alsidig personlig udvikling.

  Efter 7.30 til 9 bliver der leget på stuerne. Ca. kl. 8.30 går børnene på deres stuer og leger videre indtil kl. 9. I dette tidsrum, møder der mange børn ind og det er vigtigt, at det pædagogis ke personale tager imod børnene og deres forældre. De børn som er kommet, kan lege på stuen i legemiljøer ne aktiviteter ved bordet.

  Fokusområ det er: Social udvikling, alsidig personlig udvikling, kommunik ation og sprog.

  Kl. 99.15: Alle børn bliver tilbudt at komme på toilet, skiftet ble, øver sig i at gå på toilet, lære at tørre sig selv (de

  store børn), lære at vaske fingre.

  Fokusom råde er: alsidig personlig udvikling, krop, sanser og bevægels

  Kl. 9.159.30 spiser vi formiddags mad, hvor der småsnakke s ved bordet, eller der læses historie.

  Fokusområ der er: krop, sanser og bevægelse, kommunika tion og sprog, social udvikling, alsidig personlig udvikling.

  Kl. 9.30-11 Pædagogisk e aktiviteter ud fra de nye styrkede læreplaner. Se månedens planerne, da det er forskelligt fra måned til måned. Fokusområd erne er: de 6 læreplanste maer.

  Kl. 11-

  11.15 Alle børn bliver tilbudt at komme på toilet, skiftet ble, øver at gå på toilet, øvet at tørre sig selv (de

  store børn) lære at vaske fingre.

  Fokusom råde er: alsidig personlig udvikling, krop, sanser og bevægels

  e.

  Kl. 1212.15 bliver sovebørne ne puttet, de andre børn øver sig i at tage tøj på selv, med hjælp/guid ning fra de voksne.

  Fokusområ det er: Alsidig personlig udvikling, krop og. bevægelse

  , sprog og social

   

  udvikling.

  KI.12.1514.30 er der fri leg på legeplads en og pædagogi ske aktivitete

  Fokusomr ådet er: alsidig personlig udvikling, social udvikling, sprog, krop, sanser og bevægels e, natur og udeliv, fællesska bet.

  Kl. 14.3015.30 spiser vi eftermiddag smad, og derefter er der fri leg på stuen eller der tilbydes pædagogiske aktiviteter ved bordene. Fokusområd et er: krop, sanser og bevægelse, kommunikati on og sprog, social udvikling, alsidig personlig udvikling, fællesskabet.

  KI.15.3016.30 lukkes den ene stue ned og de sidste børn samles på en stue, til vi lukker. Hvor de kan lege videre i vores legemiljøer eller lave aktiviteter ved bordene. Fokusområ det er: krop, sanser og bevægelse, kommunik ation og sprog, social udvikling, alsidig personlig udvikling, fællesskab et.

  Sprog indsatser: mandag, tirsdag og torsdag.

  Der vil være små læringsgrupper, hvor der vi blive sunget sange, dialogisk læsning, små legegruppe med fokus på den sprogligeudvikling, hvor en voksen deltager, og udvikler / udvider børnenes sproglige opmærksomhed og deres sproglige ordforråd. For at de kan bidrage til legen, og kommuniker med de andre børn og voksen, når de deltager ifællesskabet. Der ved styrker vi det enkelt barn i deres nærmest udviklings zone.

  Fokusområdet er: kommunikation og sprog, social udvikling, Alsidig personlig udvikling.

  Turdage: turen ud af huset vil stå på deres måneds plan og med hvilke fokusområder der er, for den kommende måned. Der vil vi komme omkring, alle 6 temaer i de nye styrkede læreplaner.

  Hallen: vi går i Hallen hverfredag og de børn som ikke kommer i hallen, vil komme ud på en lille tur.

  Fokusområderne vil stå på månedens planen. Når vi er i hallen, vil der være fokus på: krop, bevægelse, sanser, sprog, kommunikation, social udvikling, alsidig personlig udvikling og fællesskabet.

  05-03-2020
 •  

  VIGTIGT INFO.

   

  Hvor vi holder fælles åben i sommerferien.

  Uge 28-29-30 er vi på Gården.

  Uge 31 er vi i Rørby børnehus.

  Grunden til vi er i Rørby børnehus i uge 31 er at der starter nye børn op og der stadig er en del personale som holder ferie.

   

  I uge 42 og uge 7  holder vi fælles åben på Gården pga. byggeriet.

   

  MVH. kristine pædagogiske team leder.

   

   

  10-06-2019