BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehusene Bjergsted Bakker

Skiftende billeder

Området Bjergsted Bakker består af den kommunale dagpleje i området, samt 4 børnehuse, hvoraf to er placeret i henholdsvis Viskinge og Svebølle og 2 i Snertinge.

 

I 2 af børnehusene er der etableret vuggestuegruppe.

 

Viskinge Børnehus er normeret til 55 børnehavebørn.

Børnehuset Troldehøj er normeret til 35 børnehavebørn og en vuggestuegruppe med 12 vuggestuebørn.

Vesterbjerggård Børnehus er normeret til 42 børnehavebørn og en vuggestuegruppe med 10 vuggestuebørn.

Børnehaven Hækkemosen er normeret til 43 børnehavebørn.

 

Gæstepasning af dagplejebørn

Dagplejebørnene bliver gæsteplaceret i Viskinge Børnehus og Børnehaven Hækkemosen fra 2½ år og i Børnehuset  Troldehøj og Vesterbjerggård Børnehus fra de er 18 mdr.

Hvert Børnehus kan gæstepasse 2 børn dagligt.

 

Alle Børnehuse ligger i naturskønne områder, tæt ved skov og strand, som er en del af det uderum, vi bruger i vores pædagogiske aktiviteter.

 

Læreplanerne er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i hele dagtilbuddet.

 

I Kalundborg Kommune arbejder vi med KLAR-pædagogikken som indeholder:

Kvalitet forstået som systematik i det pædagogiske arbejde samt rammebetingelser i form af normering og uddannet personale

Læringsmiljø forstået som refleksiv praksis og fokus på børnefællesskaber

Aktiv familie forstået som forældreinddragelse og fysisk aktivitet

Ressourcesyn forstået som positive forventninger til barnet, nyspecialisering og tidlig indsats

 

Øvrige tiltag vi arbejder med se www.kalundborg.inst.dk

 

Opskrivning foretages digitalt på Kalundborg Kommunes hjemmeside: www.kalundborg.kommune/selvbetjening.

 

 

 

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag