BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehusene Team Høng

Vi glæder os til at byde dig velkommen

Skiftende billeder

Dagtilbuddet Team Høng består af den kommunale dagpleje i området, samt 6 børnehuse. Tre børnehuse er centralt placeret i Høng by.

Børnehaven Svalereden er normeret til 62 børnehavebørn.

Høng Børneunivers er normeret til 10 vuggestuebørn og 43 børnehavebørn. Høng Børneunivers er i 2013 omdannet til et ressourcedagtilbud med 2 ressourcepædagoger.

Gården er normeret til 45 børnehavebørn.

Løve børnehave, placeret 5 km fra Høng by i Løve, er normeret til 24 børnehavebørn, desuden har Løve børnehave en småbørnsgruppe på 5 børn.

Krudthuset, placeret i Gørlev by, er normeret til 38 børnehavebørn og 18 vuggestuebørn.

Længst væk, ca. 15 km, i Reerslev er den femte afdeling placeret - Børnehaven Nordlyset, normeret til 7 småbørn, desuden 26 børnehavebørn.

Dagplejens tilsynsførende pædagog og den pædagogiske teamleder har begge kontoradresse på Spiren. Ligeledes har områdelederen kontoradresse på Spiren, Odinsvej 16 A, 4270 Høng.

Småbørn i børnehusene
I Nordlyset og i Løve har vi etableret Småbørnsgrupper. Småbørnene er i aldren 2½ år til 3 år. Pædagogikken i småbørnsgrupperne er en særlig tilrettelagt småbørnspædagogik.

Pasning af dagplejens gæstebørn i Områdeinstitutionen

Dagplejens gæstebørn er siden juni mdr. 2011 hovedsagelig blevet passet i gæstestuen - Puslingerne på Spiren. Derudover modtager Børnehaven Nordlyset gæstebørn fra dagplejerne i Reerslev området. Spiren anvendes Ligeledes som legestue for dagplejere og deres børn. Legestuegrupperne kommer i legestue ca. en gang om ugen. Hermed opnår børnene et kendskab til huset og dets personale.

Faglige tiltag
Børnehusene Team Høng arbejder ud fra KLAR-pædagogikken. Ligeledes arbejdes der med de pædagogiske læreplaner. Disse er udarbejdet med afsæt i børnenes kompetencehjul. Læreplanen beskriver overordnet børnegruppens mål, læringsmiljøet og endelige hvilke tegn barnet viser når målet er nået. Læreplanerne er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i hele dagtilbuddet. Derudover har de enkelte børnehuse og dagplejen udarbejdet metoder til at arbejde med dette i eget børnehus. Det betyder, at de enkelte afdelingers særkende har mulighed for at træde frem. Arbejdet med dokumentation er ligeledes blevet et centralt tema i Områdeinstitutionen, såvel for dagplejen  som for børnehaverne. På skærme og på BørneIntra har forældrene mulighed for at se billeder fra børnenes dag.

KLAR-pædagogik
Kalundborg Kommune har besluttet at indføre at alle dagtilbud arbejder udfra KLAR-pædagogikken. KLAR-pædagogikken: Se hvorledes dette er omsat i Børnehusene Team Høng i venstremenuen på denne hjemmeside samt på de enkelte børnehuses hjemmesider.

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag