BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Dagplejen i Syvstjernen

Dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen dækker et geografisk område der strækker sig fra Tissø, gennem Jerslev og Ubby videre til Ugerløse og Rørby, samt Engvejskvarteret og Tømme-rup. Vores område er kendetegnet ved landlige omgivelser hvor dagplejerne har kort afstand til naturoplevelse med dyr, vand og skov. Vores dagplejere og børn nyder at være ude i naturen og gør dagligt brug af omgivelserne.

Skiftende billeder

Omsorgen for barnet er i højsædet og vores dagpleje er kendt for nærvær og tryghed. Når vi modtager nye børn i dagplejen vælger vi at bruge god tid på at lære barnet og familien at kende.

Til dagligt arbejder alle dagplejere med læringsaktiviteter i dagplejehjemmet hvor der er fuld fokus på børnegruppen. Der arbejdes med sprog, sang og musik, naturen og relationerne mellem børnene for at styrke fællesskabet. I dagplejehjemmet er der tid og ro til at fordybe sig i aktiviteter. Dagplejerne sætter en ære i at børnene får en genkendelig hverdag hvor hverdagsaktiviteterne forbereder børnene til deres videre færd i livet.

En gang om ugen går dagplejen i legestue. Her er de samlet 4-6 dagplejer og børn. Der arbejdes med KLAR-pædagogik - små læringsgrupper på tværs af dagplejere og børn. I de små læringsgrupper sættes der fokus på temaer ud fra vores læreplaner.

I flere legestuegrupper har vi musikundervisning fra musisk skole.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag