BørneIntra v2.19.1

Dagplejen - et trygt sted at være

Skiftende billeder

I dagplejen er hverdagen rolig og genkendelig. Barnet har mulighed for at lære og udvikle sig i trygge omgivelser med én voksen og en lille gruppe børn.

En gang om ugen går dagplejerne i legestue sammen med andre børn og dagplejere. Her øver vi bl.a. de sociale relationer i større børnegrupper.

Vi vægter samarbejdet mellem forældre og dagplejer højt. Der skal være dialog i hverdagen for at sikre barnets udvikling og trivsel.

I både dagplejehjemmet og i legestuen arbejdes der med KLAR Pædagogik for at sikre en større faglighed, samt for at sikre vi når igennem alle temaer i læreplanen.

Derudover laves der Kompetence-hjul på alle børn. Første gang når de er 18 måneder.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder