BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehusene i Syvstjernen

Vi ser frem til at modtage Jeres barn i et af vores dagtilbud eller dagplejehjem

Skiftende billeder

Området Syvstjernen består af den kommunale dagpleje i området, samt 6 børnehuse der er placeret i følgende geografi: 1 i Engvejskvarteret (Kalundborg By), 1 i Tømmerup, 1 i Rørby, 1 i Kærby og 2 i Jerslev.

I 3 af børnehusene er der etableret vuggestuer.

 

Børnehuset Engen er normeret til 70 børnehavebørn og 19 vuggestuebørn. Børnehuset Kløvergården er normeret til 58 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn. Rørby Børnehave er normeret til 38 børnehavebørn. Børnegården er normeret til 37 børnehavebørn. Børnehaven Mariehønen er normeret til 44 børnehavebørn og Børnehuset Troldebo er normeret til 55 Børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

 

Gæstepasning af dagplejebørn

Dagplejebørnene kan blive gæsteplaceret i samtlige af områdets dagtilbud/daginstitutioner - der vælges som udgangspunkt efter geografisk beliggenhed. Der arrangeres som regel forbesøg af dagplejer forud for gæstepasning.

Alle Børnehuse ligger i naturskønne områder, tæt ved skov og strand, som er en del af det uderum, vi bruger i vores pædagogiske aktiviteter.

 

Læreplanerne er udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i hele dagtilbuddet.

 

I Kalundborg Kommune arbejder vi med KLAR-pædagogikken som indeholder:

Kvalitet forstået som systematik i det pædagogiske arbejde samt rammebetingelser i form af normering og uddannet personale

Læringsmiljø forstået som refleksiv praksis og fokus på børnefællesskaber

Aktiv familie forstået som forældreinddragelse og fysisk aktivitet

Ressourcesyn forstået som positive forventninger til barnet, nyspecialisering og tidlig indsats

 

Øvrige tiltag vi arbejder med se www.kalundborg.inst.dk

 

Opskrivning foretages digitalt på Kalundborg Kommunes hjemmeside: www.kalundborg.kommune/selvbetjening.

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag