BørneIntra v2.15

Velkommen til Eventyrhuset

 Skiftende billeder

 

Eventyrhuset er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år. Profilen er kultur,- og kreativitetsorienteret med fokus på barnet. Der arbejdes med et bredt spektrum af kompetencer fra de helt små børns udvikling af selvhjulpenhed og relationer til de mellemste børns rollelege og kreative udtryk.  For de største af vores børn samarbejdes der med Skolen på Herredsåsen og Kalundborg Gymnasium med en innovativ tilgang til læring.

Seneste nyhed...

KULT-projekt

Partnerskab mellem Eventyrhuset og kulturinstitutioner

  Billede

Vi er så heldige i Eventyrhuset at være med i kulturprojekt. Vi er et ud af 10 dagtilbud i Danmark, som deltager i pilotprojektet. De andre institutioner er fra Kalundborg, Hjørring, Give, Thy og Viborg.

Målet er, at indgå i et samarbejde mellem pædagoger, kunstnere/kulturformidlere og studerende, og skabe kompetenceudvikling, der rækker ud over selve kunst/kulturoplevelsen sammen med børnene.

Vi arbejder med at forberede børnene på en kulturel oplevelse, at deltage i oplevelsen samt at efterbearbejde børnenes udtryk gennem indtrykkene fra oplevelsen.

På denne måde bliver børnenes indlevelse i den kulturelle oplevelse mere nuanceret og de "får øje på" flere detaljer i f.eks et teaterstykke (indgangsmusik, kostumer, at tage en rolle på sig, lys, sang osv.)

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag