BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Regnbuen

- Et sundt og aktivt børneliv

Skiftende billeder

 

I Regnbuen har vi et særligt fokus på børns leg og læring. Vi arbejder derfor med at stimulere og inspirere børnenes leg og styrke deres trivsel og motivation. Det gør vi for derved at fremme børnenes forudsætninger for læring. Set fra vores perspektiv er hvert barn unikt og bør mødes med det udgangspunkt for læring. Redskaber som f. eks kompetencehjulet, KLAR-pædagogikken og LP-modellen indgår understøttende i det pædagogiske arbejde med leg, læring og det gode børneliv.

 

Der er en vekslen mellem planlagte pædagogiske aktiviteter og forskellige læringsmiljøer, men også en optagethed af at følge barnets spor. At følge barnets spor betyder at have en opmærksom på at se de tegn som barnet og børnegruppen sender. Se hvad de er særligt optaget af, og samtidig have øje for, hvad de finder betydningsfuldt og vigtigt.

 

I Regnbuen arbejder vi derfor ud fra ugeplaner med planlagte pædagogiske læringsmiljøer, men i en struktur der muliggør at pædagogerne kan være fleksible og foranderlig i praksis. Det giver os mulighed for at følge barneperspektivet, samtidig med at vi arbejder mod relevante læringsmål.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag