BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Møllevang

Børnehuset Møllevang er en integreret dagtilbud, vi er normeret til 24 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn.

Herudover er vi et ressourcedagtilbud, hvor der er indskrevet 7 børn i vanskeligheder.

Vores børnegrupper er sammensat af flere kulturelle folkeslag og børn fra alle sociale grupper.

Skiftende billeder

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Dagtilbudsområde Midt

   

                      

                                                                                                                                                          Den 11. januar 2021

  Kære forældre

   

  I dette brev vil vi informere jer om sommerferie, koordineret ferieåbent samt koordinerede åbnedage i 2021.

   

  Vedrørende sommerferie

   

  Besked skal ske senest den 2. maj 2021 - via AULA, så vi i hver institution kan få et overblik over børnenes fremmøde hele sommeren især i ugerne 27, 28, 29, 30, 31 og 32.

   

  Det er fra tidligere år erfaret, at der er lavt børnefremmøde i ovennævnte uger, og således vil flest muligt medarbejdere kunne afholde ferie.

   

  I ugerne 28, 29 og 30 er der koordineret ferieåbent

  Der er koordineret åbent (nødpasning) for:

  • Dagplejen i Svebølle og Rørby samt Børnehuset Troldehøj er lukket.
  • Der vil være koordineret åbent i Viskinge Børnehus.

   

  • Dagplejen i Snertinge er er lukket.
  • Der vil være koordineret åbent i Snertinge Børnehus

  Tilmeldingsfrist til pædagogiske teamleder d.  2. maj 2021

   

  Vedrørende koordinerede åbnedage i institutionerne

   

  Dagen efter Kr. Himmelfartsdag, som er den 14. maj 2021 samt mellem jul og nytår, som er den 27. 28. 29. 30. og 31. december 2021.

  Der er koordineret åbent (nødpasning) for:

  • Vuggestuen Labyrinten, Børnehuset Møllevang, Børnehuset Østgården og Lupinvejens Børnehave i Vuggestuen Labyrinten.  
  • Dagplejen, Viskinge Børnehus, Snertinge Børnehus og Børnehuset Troldehøj i Viskinge Børnehus.

  Der vil ikke være fast personale tilstede, da de afvikler ferie og afspadsering. Der vil derfor være vikarer tilstede.

  Tilmeldingsfrist for d. 14. maj 2021 til pædagogiske teamleder d.  1. april 2021 Tilmeldingsfrist for dagene mellem jul og nytår til pædagogiske teamleder d.  31.oktober 2021
   

   

  Derudover er der koordineret åbent for Viskinge Børnehus og Børnehuset Troldehøj

  den 29., 30. og 31. marts 2021 i Viskinge Børnehus.

  Tilmeldingsfrist til pædagogiske teamleder d.  28. februar 2021

  I vil i god tid blive orienteret om, hvordan I skal forholde jer, hvis I har brug for pasning, og hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at henvende jer til os.

  Den 7.marts 2018 besluttede Børn- og familieudvalget, at dagtilbuddene i hvert område i Kalundborg Kommune kan holde en pædagogisk dag på en hverdag, hvor der er koordineret åbent i området.

  I Dagtilbudsområde Midt er det den 29. oktober 2021.

  Der er som udgangspunkt lukket i alle dagtilbuddene den dag.

  Der er dog være koordineret åbent (nødpasning) for:

  • Vuggestuen Labyrinten, Børnehuset Møllevang, Børnehuset Østgården og Lupinvejens Børnehave i Vuggestuen Labyrinten.  
  • Dagplejen, Viskinge Børnehus, Snertinge Børnehus og Børnehuset Troldehøj i Viskinge Børnehus.

  Der vil ikke være fast personale tilstede, da de alle deltager i pædagogisk dag. Der vil derfor kun være vikarer tilstede.

  Tilmeldingsfrist til pædagogiske teamleder d.  30.september 2021

   

  Alle dagtilbud i Kalundborg Kommune holder lukket uden alternativ pasning:

  • Den 5. juni og den 24. december.

   

   

  Med venlig hilsen

  Lederteamet

  I Dagtilbudsområde Midt

   

   

  11-01-2021