BørneIntra v2.19

Børnehuset Møllevang

Børnehuset Møllevang er en integreret dagtilbud, vi er normeret til 24 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn.

Herudover er vi et ressourcedagtilbud, hvor der er indskrevet 7 børn i vanskeligheder.

Vores børnegrupper er sammensat af flere kulturelle folkeslag og børn fra alle sociale grupper.

Skiftende billeder

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre i Børnehuset Møllevang

  Vi afholder valg til forældrebestyrelsen i Børnehusene Buldervang

  Forældrebestyrelsen er din mulighed for at få indflydelse på dit barns dagligdag i dagtilbuddet. Forældrebestyrelsen består af repræsentanter for medarbejdere og forældre i Børnehuset Møllevang. Vi mødes ca. 4 gange årligt og bestyrelsen har bl.a. indflydelse på arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, arbejdet med sammenhæng en god overgang til skolen og ansættelse af personale.

  Sidste år blev valget udsat, da der er en proces i gang, hvor den fremtidige organisering af hele dagtilbudsområdet i kommunen skal fastlægges. Denne proces er endnu ikke afsluttet. Derfor kan det være, at du som medlem af forældrebestyrelsen på et tidspunkt vil skulle overgå til en ny forældrebestyrelse, som bliver dannet i forbindelse med omorganiseringen.

   

  Vil du være med?

  Ønsker du at stille op til valget, skal du henvende dig til Sabine teamleder fra d.5. november og seneste d. 8.november. Du kan stille op, hvis du har forældremyndighed eller plejetilladelse for et barn, som er indskrevet i institutionen.

  Vi skal bruge én forældre til bestyrelsen og en forælder som suppleant.

   

  Brug din stemme

  Såfremt der kun er opstillet én kandidat i hver institution, betragtes denne kandidat som valgt.

  Er der flere forældre, som stiller op, vil valget blive afgjort i forbindelse med vores lysfest den 20. november kl.16.00. I kan som forældre stemme én gang pr. barn, der går i institutionen.

   

  Sådan kommer det til at foregå i år.

  Uge 45- Mulighed for at stille op til forældrebestyrelsen – du kan få udleveret et opstillingskort hos Sabine Ethelberg pædagogisk teamleder.

  Uge 46- Husk at stemme, valgkort udleveres på stuen og afleveres, navnet på ønskede kandidat skrives på.

  Uge 47- Lysfest, afstemningen slutter.

  Uge 48- optælling af stemmer og information om hvem der blev valgt.

   

   

   

  04-11-2019