BørneIntra v2.19.1

Vuggestuen Labyrinten

Hjertelig velkommen til Labyrinten

Skiftende billeder

Labyrinten er en vuggestue med ca. 38 - 40 børn.

Vuggestuen har 2 dejlige legepladser, som børnene bruger hver dag.

 Vi ligger i gåafstand til byen, Møllebakken og Klinteskoven med busforbindelser, der også giver mulighed for ture til skov og strand.

 

Labyrintens overordnede mål:

At tilrettelægge hverdagen således, at børn og medarbejdere har en tryg, spændende og udviklende hverdag, med fælles og individuelle oplevelser, der tilgodeser det enkelte barns behov og udvikling inden for alle udviklingsområder.

 

Labyrinten er et struktureret fællesskab hvor grupperne er aldersintegrerede, det vil sige at børnene bliver i den samme basisgruppe i hele deres vuggestuetid.

Tirsdag, onsdag og torsdag formiddag fra kl. 09:15 deles børnene op i mindre grupper efter alder. Her arbejder vi med aktiviteter udfra læreplanstemaer og børnenes udviklingsniveau, der både styrker og stimulerer børnene.

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag