BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehaven Nordlyset

Skiftende billeder

Børnehaven Nordlyset er en lille børnehave beliggende i landsbyen Reerslev. Vi er normeret til 40 børn, hvoraf de 5 er pladser til småbørn i alderen 2,6-3 år. Desuden er vi gæstehus for områdets dagplejebørn.Vi har gode fysiske rammer både inden- og udendørs, og vi gør meget brug af faciliteterne i nærområdet.

Personalegruppen består af en teamleder, 3 pædagoger, 1 pædagogisk assistent og 1 medhjælper.

Vi er en personalegruppe, der vægter, at se det enkelte barns individuelle behov og forudsætninger, Vi oplever, at barnet er i en læreproces, hvor vi som voksne på en positiv og konstruktiv måde skal guide barnet i dets læring. Vi arbejder ud fra et inkluderende perspektiv, hvor vi vægter højt, at det enkelte barn trives socialt. Vi ser på barnets nærmeste udviklingszone og tager udgangspunkt derfra på en støttende måde. Vores udgangspunkt er, at vi som voksne skal skabe en kontekst, så barnet kan trives og udvikles, og dette gør vi på en respekt- og omsorgsfuld måde.

Vores  aktiviteter og vores dagligdag tager afsæt i de seks læreplanstemaer, hvor vi indenfor alle områder byder ind med udfordringer for det enkelte barn og for gruppen. Ligeledes støtter vi barnets egne initiativer og forslag til leg/læring. Vi har et nærmiljø og en lokalbefolkning, som flittigt bakker os op, og vi er en børnehave, som deltager i arrangementer, som der er her. Det kan f.eks. være teater i forsamlingshuset, Lucia, juletræspyntning o.l.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag