BørneIntra v2.19.1

Løve Børnehave

Kunne det være noget for dit barn og jeres familie

Skiftende billeder


Løve Børnehave ligger i Løve på Bøstrupvej 5. Børnehave der er normeret til 38 børn hvoraf de 5 er småbørnspladser. Børnene  er fra fra 2½ til 6 år.

Barnet og familien er  tilknyttet den samme primærpædagog gennem hele børnehave livet – det er med til skabe et trygt forhold mellem personale/barn og personale/forældrene.

Børnehavens rum er opdelt i funktionsrum, så børnene ved hvilken leg eller aktivitet der kan foregå i det pågældende rum. Hver dag er børnene opdelt i leg- og læringsgrupper, se evt. KLAR-pædagogik skemaet.

Løve børnehave er et sted hvor glæde – leg - venskaber og nærværende voksne er en del af hverdagen og vi ved, at legen er en vigtig forudsætning for læreprocessen. Derfor gør vi meget ud af, at børnene får gode lege/venskabs relationer - bl.a. ved planlagte og spontane fællesaktiviteter, hvor børnene er opdelt i mindre grupper, i køn, i alder og i aktiviteter der understøtter barnets udviklingstrin.

I børnehaven er alle ude hver dag uanset vejret og vi har en dejlig legeplads der indrettet, så den er med til at styrke barnets motoriske udvikling. Derudover går vi ofte på tur, i vores skønne natur, i nærområdet, som blandt andet omfatter hestefold, Løve skov, Løve mølle osv.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag