BørneIntra v2.19

Seneste nyhed...

Indskrivning til skoleåret 2019/2020

Indskrivningen foregår elektronisk fra den 9. november 2018

Du skal have en digital signatur eller NemID for at logge dig på skoleindskrivningssystemet via www.indskrivning.dk.

At starte i skole er et stort skridt i dit barns liv. I Kalundborg Kommune vil vi gerne gøre det lettere for dig at få indblik i, hvordan dit barns kommende skole er. Vi har derfor lavet en kort film om hver af folkeskolerne - og én om det samlede skolevæsen
Du kan se en kort film om hver skole på www.kalundborg.dk/skoler.

Såfremt du ikke adgang til internet, har du mulighed for at gå på biblioteket eller i Borgerservice og indskrive dit barn via deres computer. Dit barns distriktsskole kan også hjælpe dig.
 

Frist for indskrivning er fredag den 30. november 2018.
 

Hvis der er særlige omstændigheder, der taler for det, kan du søge om skoleudsættelse til dit barn. Du skal drøfte dette med barnets børnehave, som så skal indsende en ansøgning til Det fælles visitationsudvalg senest 1.  december 2018.

Børn født i tidsrummet 1. januar til 30. september 2014 kan optages i skole, hvis børnehaven i samarbejde med skolen vurderer, at barnet er klar til at komme i skole.Det blev fra august 2009 obligatorisk at gå i børnehaveklasse.

Hvis du i starten af uge 46 ikke har modtaget brev om skoleindskrivningen skal du kontakte dit barns distriktsskole eller Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, tlf. 59534514.

Der gøres opmærksom på, at kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunen kan gennemføre justeringer af en skoles distrikt i perioden mellem indskrivningsfristens afslutning og skoleårets begyndelse under hensyntagen til kommunens samlede geografi, antallet af optagelser i 0. klasse, fordeling af tosprogede elever og klassedannelser.
 

Opslagstavle...

 •  

  Til alle brugere af KMD BørneIntra

  Der findes en ny BørneIntra-app i AppStore. Problematikken i forhold til at downloade billeder, når borgeren har opgraderet til iOS 11, løses med denne app.

   

  Venlig hilsen​
  Team Institution - KMD

   

  Karina Meyer-Jacobsen

  13-11-2017
 •  

   General ændring i udseendet i App'en

  Tidligere bestod BørneIntra App'ens forside af en hovedmenu med modulnavne.

  Forsiden hedder nu "Min væg", og fungerer som overblik over beskeder, aktivi-

  teter og nyheder. Egne børn med dagens fremmødetider fremgår af båndet øverst

  på "Min væg".

  Derudover kan der trækkes en menu frem fra venstre side, eller via tryk på knap-

  pen med de 3 streger.

  I menuen kan vælges mellem Min profil, Egne børns profiler, Min væg, Beskeder,
  Fotoalbum, Opslag, Nyheder, Kalender, Aktivitetsplaner, Brugerundersøgelser
  og muligheden "Log ud".

   

  Den nye App kan hentes i såvel App Store som Play Butik. (Søg efter KMD BørneIntra).

   

  Med venlig hilsen

   

  Lisa Birch Kraul
  Administrator

   

   

  11-11-2015