BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

Skoleindskrivning

Skoleår 2020/2021

  Billede

Skolestart august 2020

Er dit barn født 2014, skal du/I huske at opskrive jeres barn/børn til skolestart næste sommer.

Indskrivningen foregår elektronisk på www.indskrivning.dk. Man skal have en digital signatur eller NemId for at logge sig ind. 

Hvis barnet er optaget på en friskole skal dette oplyses via www.indskrivning.dk.

Frist for indskrivning er fredag den 29. november 2019.

Hvis der er særlige omstændigheder, der taler for det, kan forældre søge om udsættelse af skolestarten. Ansøgningen indsendes af børnehaven til Det Fælles Visitationsudvalg hurtigst muligt.

Børn født i tidsrummet 1. januar til 30. september 2015 kan optages på skolen, hvis børnehaven i samarbejde med skolen vurderer, at barnet er parat til at komme i skole.

Hvis du har spørgsmål til skoleindskrivningen kan du kontakte Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg, tlf. 59534514 eller din distriktsskole.

Der gøres opmærksom op, at kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunen kan gennemføre justeringer af en skoles distrikt i perioden mellem indskrivningsfristens afslutning og skoleårets begyndelse under hensyntagen til kommunens samlede geografi, antallet af optagelser i 0. klasse, fordelingen af tosprogede elever og klassedannelser.

Opslagstavle...

 •  

  Til alle brugere af KMD BørneIntra

  Der findes en ny BørneIntra-app i AppStore. Problematikken i forhold til at downloade billeder, når borgeren har opgraderet til iOS 11, løses med denne app.

   

  Venlig hilsen​
  Team Institution - KMD

   

  Karina Meyer-Jacobsen

  13-11-2017
 •  

   General ændring i udseendet i App'en

  Tidligere bestod BørneIntra App'ens forside af en hovedmenu med modulnavne.

  Forsiden hedder nu "Min væg", og fungerer som overblik over beskeder, aktivi-

  teter og nyheder. Egne børn med dagens fremmødetider fremgår af båndet øverst

  på "Min væg".

  Derudover kan der trækkes en menu frem fra venstre side, eller via tryk på knap-

  pen med de 3 streger.

  I menuen kan vælges mellem Min profil, Egne børns profiler, Min væg, Beskeder,
  Fotoalbum, Opslag, Nyheder, Kalender, Aktivitetsplaner, Brugerundersøgelser
  og muligheden "Log ud".

   

  Den nye App kan hentes i såvel App Store som Play Butik. (Søg efter KMD BørneIntra).

   

  Med venlig hilsen

   

  Lisa Birch Kraul
  Administrator

   

   

  11-11-2015