Lukkedage:

Disse dage tilbydes ingen alternative pasningsmuligheder.

Koordineret ferieåbent:

Ved lavt fremmøde kan området lukke/sammelægge pasningen i færre institutioner. Kalundborg Kommunes kriterie for lavt fremmøde er fastsat til 40%. Det vil sige, at 40 % eller færre af børnene er tilmeldt til pasning/har et behov for pasning den pågældende dag eller periode.

Koordineret ferieåbent kan forekomme: 

I perioder med koordineret ferieåbent tilbydes alternativ pasning i én af områdets institutioner. Dette udmeldes til forældrene senest 1 måned før den koordinerede ferieåbning.

Herudover kan der i enkelte områder efter beslutning i forældrebestyrelsen, foretages en undersøgelse af pasningsbehovet i:

hvorefter områdelederen tager stilling til, om der skal tilbydes koordineret ferieåbent efter Kalundborg Kommunes retningslinjer.
 

Yderligere oplysninger om ferie, lukkedage og koordineret ferieåbent fås ved henvendelse til den enkelte afdeling/institution.

 

Se endvidere afsnittet Koordineret ferieåbent på www.kalundborg.inst.dk - her er en oversigt over koordinerede lukkedage i hvert enkelt dagtilbudsområde.