Lukkedage:

Disse dage tilbydes ingen alternative pasningsmuligheder.

Koordineret ferieåbent: 

Ved lavt fremmøde kan området lukke/sammenlægge pasningen i færre institutioner. Kalundborg Kommunes kriterie for lavt fremmøde er fastsat til 40 %. Det vil sige, at 40 % eller færre af børnene er tilmeldt til pasning/har et behov for pasningen den pågældende dag eller periode.

Koordineret ferieåbent kan forekomme: 

I perioder med koordineret ferieåbent tilbydes alternativ pasning i én af områdets institutioner. Dette udmeldes til forældrene senest 1 måned før den koordinerede ferieåbning.

Yderligere oplysning om ferie, lukkedage og koordineret ferieåbent fås ved henvendelse til den enkelte afdeling/institution.

Se endvidere afsnittet Koordineret ferieåbent på www.kalundborg.inst.dk - her er en oversigt over koordinerede lukkedage i hvert enkelt dagtilbudsområde.