Specialinstitution

Lærkereden er en specialdaginstitution under Kalundborg Kommune.

Lærkereden modtager pt. 20 børn i alderen 0 - 6 år. Lærkereden modtager børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne, har behov for en særlig pædagogisk indsats, der ikke kan dækkes gennem ophold i en almindelig daginstitution. 

>
Lærkeredens hjemmeside