Udmeldelse

Udmeldelse skal ske via digital pladsanvisning med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Når barnet overflyttes indenfor kommunegrænsen fra dagpleje til børnehave eller overflyttes fra et dagtilbud til et andet alderssvarende kommunalt dagtilbud, skal der ikke ske udmeldelse.

Når barnet ophører i børnehaven i forbindelse med skolestart, skal der ske udmeldelse efter gældende regler.

 

Udmeldelse af dit barn skal ske via Digital pladsanvisning.