Værdigrundlag for Raklev Børnehave

 

Høj Faglighed

- Vi tilstræber at personalegruppen har en bred vifte af faglige kompetencer
- Vi udvikler os løbende gennem relevante kursusaktiviteter
- Vi er fleksible i forhold til nye udfordringer
- Vi bestræber os på at være gode rollemodeller for børnene

Fysiske Rammer

- Vi skaber rum for leg og læring for bedst muligt at støtte barnets udvikling
- Vi arbejder efter det funktionsopdelte princip, således at hvert rum i børnehaven har en speciel
funktion
- Vi tilpasser rummene i løbet af dagen, så de passer til børnenes behov for aktiviteter
- Vi ser legepladsen som en vigtig del af vores fysiske rammer og tilbud til udvikling af børnenes
kompetencer på alle områder

Medbestemmelse

- Vi tilstræber at hvert enkelt barn og personale har indflydelse på deres egen hverdag
- Vi skaber plads til spontanitet – vi griber børnenes impulsive ideer
- Vi giver børnene mulighed for at vælge til og fra af aktiviteter

Selvstændighed

- Vi støtter barnet i at stå frem og have sin egen mening
- Vi støtter barnet i at turde give sig i kast med noget nyt og ukendt
- Vi støtter barnet i at få succesoplevelser – så det får troen på eget værd
- Vi støtter barnet i at være selvhjulpent

Rummelighed

- Vi lægger vægt på at alle børn, forældre og samarbejdspartnere føler sig velkomne i vores hus
- Vi bestræber os på at have en positiv atmosfære, hvor godt humør og humor er en vigtig del af
vores dag
- Vi lægger vægt på at skabe et trygt miljø, hvor alle bliver set og hørt
- Vi er åbne for konstruktiv kritik – og lydhøre overfor nye ideer